Quy trình chống thấm, chống thấm cho công trình mới xây dựng

Quy trình chống thấm, chống thấm cho công trình mới xây dựng
Dịch vụ chống thấm, chống thấm chất lượng uy tín
Chống thấm sênô, sàn nền vệ sinh, sàn mái
Thứ nhất, vệ sinh bề mặt chúng ta cần chống thấm:
Dùng búa đục phần hồ dư, gỗ coffa còn dính lại trên bề mặt. Dùng nước rửa sạch và quét sạch. Để khô bề mặt bê tông sau đó tiến hành xử lý công việc chống thấm SÊNÔ, SÀN MÁI, SÀN VỆ SINH

Thứ hai, tiến hành xử lý chống thấm trên bề mặt bê tông

1. Thẩm thấu bề mặt
.
- Pha 1 lít Intoc 04 + 18 lít Nước + 3 Kg Ximăng, quậy đều rồi đổ lên bề mặt để thẩm thấu bêtông (Thẩm thấu đều tạo ẩm và bảo hoà nước nhưng không đọng vũng để tiếp tục tiến hành Bước 2)
2. Quét phủ lớp bề mặt.


- Pha 1 lít Intoc 04 + 4 lít Nước + 3 – 4 Kg Ximăng, quậy đều rồi quét lên bề mặt lưu ý tránh bỏ xót


Thứ ba, cán vữa tạo dốc: độ dốc đạt tối thiểu 1%.
- Khi lớp bề mặt Bước 2 đã hoàn toàn khô thì mới tiến hành cán tạo dốcThứ tư, tiến hành xử lý chống thấm trên bề mặt hồ tạo dốc.

Dịch vụ chống thấm, chống thấm chất lượng uy tín

1. Thẩm thấu bề mặt vữa tạo dốc.
- Pha 1 lít Intoc 04 + 18 lít Nước + 3 Kg Ximăng, quậy đều rồi đổ lên bề mặt để thẩm thấu (Thẩm thấu đều tạo ẩm và bảo hoà nước nhưng không đọng vũng để tiếp tục tiến hành)
2. Quét phủ lớp bề mặt.
- Pha 1 lít Intoc 04 + 5 lít Nước + 3 – 4 Kg Ximăng, quậy đều rồi đổ từng vùng quét đều lên bề mặt. Nếu bề mặt mà chống thấm khô nhanh cần phải phun nước bảo dưỡng, khi đã hoàn toàn khô mới đi lại hoặc lát gạch


Không có nhận xét nào: